Disse veiene stenges

Statens vegvesen kom i dag med oversikten over jule- og vinterstengte veier på Vestlandet.