- Folk har begynt å våkne

Stadig flere sier nei til basestasjoner nær boligen sin. Folk har begynt å våkne.

Det sier Sissel Halmøy, fagansvarlig for elektromagnetisk stråling i Norges Miljøvernforbund.

Hun viser til at det jevnlig kommer ny forskning som tyder på sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og helseplager, også alvorlige helseskader som kreft.

For høye verdier

— 20 av de beste vitenskapsfolkene på dette området har konkludert med at grensene vi i dag har for høyfrekvent stråling er groteske. De burde vært satt ned til en titusendel av dagens verdi, sier hun.

— Det må bemerkes at disse 20 vitenskapsmennene er uavhengige forskere, ikke betalt av mobilindustrien.

Halmøy viser til at mange mennesker er blitt tvunget til å flykte fra boligene sine på grunn av store helseproblemer knyttet til mobilmaster i nærheten av hjemmet.

Uansvarlig strålevern

Hun sier at hun oppfatter Strålevernet som totalt uansvarlig.

— Strålevernet verner strålene. Jeg begriper ikke at de tør ta ansvaret med å si at det er ufarlig. Det er også betenkelig at Strålevernet uttaler seg om helse. Hvilken kompetanse har de til det? Det er Helsedirektoratet som har ansvar for helse, de bør komme på banen nå.

Motstand i mange land

Sissel Halmøy understreker at bekymring for stråling ikke er noe særnorsk fenomen.

— Det er stor motstand i alle land. Den franske helseministeren har gått ut og advart barn mot å bruke mobil, og i Russland anbefales ikke barn under 18 år eller gravide å bruke mobiltelefon i det hele tatt. Det er samme type stråling og samme nivå beboerne i Kalmarhuset er utsatte for, det viser målinger utført av Norges Miljøvernforbund og verifisert av Post- og teletilsynet, påpeker Sissel Halmøy.