Her kommer Bergens miljøalibi

Politikere og byråkrater skryter over hvor miljøvennlig det er med godshavn i Bergen sentrum. Men jernbanesporet som skal sikre eksosfri transport av containerne, brukes nesten aldri.