Tvangsekteskap for skoler i Arna

Fylkesrådmannen foreslår å gjøre Arna gymnas og Garnes videregående til en stor skole. - Vi har ikke noe ønske om sammenslåing, sier rektor ved Arna gymnas.