Dykkerne sliter medkrevende leteforhold

Sterk strøm, store vannmasser og dårlig sikt vanskeliggjør letingen etter Charlotte Moene i elven Fardøla i går. Fire timers søk ga ikke nye funn.