Åpner destinasjon lakseoppdrett

Frå og med i dag kan kven som helst studera oppdrettsnæringa innanfrå. Hardanger har fått ein ny turistattraksjon.