Snøggbåten gjekk raskare i 1961

Kommunikasjonane på Vestlandet er på mange område tregare i dag enn i det førre hundreåret. Snøggbåten til Stavanger gjekk mykje raskare for 45 år sidan.