Et liv med bøker og rapporter

Både på jobben og i fritiden henter Gunhild Hagesæther impulser fra bøkenes verden. Utallige rapporter har hun vært medforfatter av.