- Bortskjemt storbyholdning

Tor Erling Staff mener hotellnekten i straffesaker er et uttrykk for en bortskjemt storbyholdning.