• EGGJEGER: Egghåven som heng langs skutesida, hentar opp prøvar frå 50 meters djupn på 750 ulike stasjonar rundt om i vestlandsfjordane. FOTO: Rune Sævig

Håvar inn ny kunnskap om kystfiskens framtid

Skal fiske etter torsk bli forbode på Vestlandet? Ein liten egghåv kan gje svar. Dei første indikasjonane viser at kystfisken slit, og at det er langt mindre liv i fjordane enn som ønskjeleg.