Nesten tusen politiske verv skal fordeles i Bergen

Rekordmange politiske verv skal fylles etter valget i Bergen. Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) kan alene få 150 av dem – tre ganger flere enn de har på valglisten.

Publisert:

NY HVERDAG: I mai møtte en rekke av FNBs kandidater på galleriet under bystyremøtet for å forberede seg på det som kan bli fremtiden. På den fremste benken sitter Stein Ove Hansen, Maren Hansen, Linda Hansen, Stian Harborg Skare og Christian Rolland. Bak sitter Gunnar van der Meeren, Per Jørgensen, Rune Karlsen, Torunn Beate Remme og Trym Aafløy. Foto: Marita Aarekol

At det skal velges 67 medlemmer av Bergen bystyre og 65 til Vestland fylkesting mandag, har nok mange fått med seg. Men det er trolig mindre kjent at valgresultatet også skal fordele hundrevis av mindre verv i utvalg, komiteer og styrer.

Åtte bydeler med eget styre

I Bergen har det aldri vært flere verv å fordele, siden kommunen nå gjenoppretter bydelsstyrene.

Åtte bydeler skal få sitt eget bydelsstyre. Til sammen blir det rundt 120 medlemmer, og like mange vararepresentanter.

Men du som velger kan ikke direkte påvirke hvem som skal sitte i styret i din bydel.

I stedet vil de første bydelsstyrene bli utpekt av bystyret, basert på partienes valgoppslutning i hver bydel.

Les også

Nå skal det bli 120 flere lokalpolitikere i Bergen: – Dyr og dårlig løsning, mener Høyre

Skal fordele 161 verv

Bystyredirektør Roar Kristiansen opplyser at det er totalt 161 verv som skal fordeles innad i bystyret.

Bystyret velger medlemmer til fem komiteer, som hver har mellom 15 og 17 medlemmer:

  • Komite for finans, kultur og næring.
  • Komite for barnehage, skole og idrett.
  • Komite for helse og sosial.
  • Komite for miljø og byutvikling.
  • Komite for fullmakter og politisk styringssystem (ti medlemmer).

I tillegg skal forretningsutvalget, klagenemnden, kontrollutvalget og valgstyret fylles med folk.

14 av de 16 i kontrollutvalget skal være partimedlemmer som ikke sitter i bystyret.

Les også

Kort fortalt: Så lite får dei eigentleg gjort med bompengane

7400 kroner pr. møte

Alle disse er lønnede verv. Komitélederne og -nestlederne får fast årslønn på over 900.000 kroner.

Øvrige bystyremedlemmer har et honorar på 7400 kroner pr. bystyremøte som varer mer enn tre timer og 3700 kroner pr. møte i komiteene.

Utvalgene honoreres med mellom 1300 og 3700 kroner pr. møte.

Bystyret velger også medlemmer til organer som havnestyret og havnerådet, eldrerådet, styret i Bergen Vann KF, ruspolitisk råd og kommunalt råd for funksjonshemmede. Alle disse er også lønnede verv.

Antall representanter i øvrige utvalg, som samarbeidsutvalg ved skoler og barnehager, er rundt 200, opplyser Kristiansen.

– Men flere av disse kommer nok fra listen over medlemmer og varamedlemmer i bystyret, presiserer bystyredirektøren.

PRØVESITTING: Nestleder Gunnar van der Meeren og leder Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger i bystyresalen i vinter. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

  • Det er bare dager igjen til valget. Vi gir deg det du trenger å vite - kort fortalt. Meld deg på her!

FNB kan få 150

Totalt blir det minst 500 verv som skal fordeles etter valget. I tillegg skal de fleste ha vararepresentanter, og da kan man nesten doble det tallet.

De tradisjonelle partiene er vant med den øvelsen og har ganske mange politikere på listene sine og i bydelslagene.

Nystartede Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har derimot færre å ta av. På valglisten har de 50 navn.

Dersom forrige BT-måling blir valgresultatet, vil elleve av dem komme inn i bystyret. Dessuten vil partiet få rundt regnet 18 bydelsstyreverv.

Dersom FNB får en oppslutning på rundt 15 prosent, og deretter får sin andel av vervene i kommunen, vil partiet måtte fylle minst 75 verv bare i Bergen etter valget – 150 hvis man teller med vararepresentanter.

– Har nok folk

Trym Aafløy (FNB) mener det ikke vil bli noe problem å finne gode kandidater til disse vervene.

– Vi har 250 medlemmer i Bergen. Men vi spekulerer ikke i dette nå. Dette får vente til over valget, skriver han i en SMS til BT.

Aafløy ønsker ikke å kommentere saken videre.

Også Miljøpartiet de Grønne kan få en kraftig vekst i antall verv som skal fylles.

Rundt regnet 50 verv og like mange vararepresentanter kan de vente seg, dersom meningsmålingene slår til.

– Det skal ikke være et problem i det hele tatt. Vi har hatt varierende aktivitet i bydelslagene, men har god oversikt over lokale ressurser og mange som ønsker å gjøre en innsats, sier Thor Haakon Bakke (MDG).

Les også

BT mener: Bydelsdemokratiet gjør politikken rikere

Vet ikke metode

Når det gjelder bydelsstyrene, er det ikke avgjort hvordan sammensetningen av disse skal utformes.

Bystyret har vedtatt at bydelsstyrene skal gjenspeile valgresultatet i den enkelte bydel, og at en ordning med utjevningsmandater skal vurderes.

– Hvordan dette konkret skal gjøres, er ikke endelig avklart og vil bli gjenstand for en gjennomgang etter valget, opplyser bystyredirektøren.

Bydelsstyrene vil mest sannsynlig ikke bli valgt før i november/desember, og ordningen vil ikke bli iverksatt før 1. april neste år.

Publisert: