Ny varsler: Monika-saken er en varslet katastrofe

Hordalandspolitiets HMS-rådgiver har varslet Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold i etaten.

Publisert: Publisert:

VARSLET: Monika-saken var dråpen som fikk begeret til å renne over for hordalandspolitiets HMS-rådgiver. Foto: PRIVAT

HMS-rådgiver Per Terje Engedal i Hordaland politidistrikt har fått varslerstatus av politimester Geir Gudmundsen.

I desember i fjor sendte han et 15 sider langt brev til Arbeidstilsynet i Hordaland, der han varslet om kritikkverdige forhold.

Engedal er dermed den fjerde ansatte som har fått varslerstatus i Hordaland politidistrikt siden 20. oktober i fjor. Da ble en mann pågrepet og siktet for drapet på Monika Sviglinskaja (8) i 2011. ## — Hadde ikke noe valg

Fra før har Gudmundsen gitt rettslig vern til to politiadvokater og etterforskeren som slo alarm i Monika-saken. Politiadvokatene har varslet om ukultur i politiets øverste ledelse, mens etterforskeren lenge kjempet for å få Monika-saken gjenåpnet.

Ifølge HMS-rådgiveren var nettopp Monika-saken dråpen som fikk begeret til å renne over for hans vedkommende.

— Min faglige og moralske integritet ga meg ikke noe valg. Monika-saken er en varslet katastrofe, og en konsekvens av at politiet mangler et system for kvalitetssikring og korrigering av feil, sier Engedal.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på innholdet i brevet.

— Jeg vil gi arbeidsgiver og Arbeidstilsynet tid og ro til å sette seg inn i varslingsbrevet før jeg kommenterer dette ytterligere. Men jeg kan bekrefte at politimesteren har gitt meg varslerstatus, sier han.

Slakt i rapport

Etter det BT får opplyst har Engedal det siste året, gjennom flere kritiske rapporter og skriv, varslet om det han mener er en generell mangel på intern kontroll i politidistriktet.

Rett før jul gjennomførte rådgiveren, i samarbeid med hovedverneombudet, en revisjon ved en av politidistriktets største enheter, Fellesoperativ Enhet (FOE).

Enheten huser blant andre alle operative kapasiteter i politiet, krimteknisk avdeling og avsnittet for trening av operative mannskaper.

«Hovedfunnet i revisjonen er en gjennomgående mangel på kunnskap om hva som ligger i begrepet HMS. Instrukser og rutiner (...) er gode og tydelige, men de blir ikke etterlevd», heter det i revisjonsrapporten som BT har fått tilgang til.

Rapporten er signert Engedal og hovedverneombud Kjell Ivar Sletten.

Aldri hatt varslingssaker før

Politimester Geir Gudmundsen viser til administrasjonssjef Odd Dale når BT tar kontakt. Dale bekrefter at HMS-rådgiveren har fått varslerstatus.

— Vi er gjort kjent med at han har sendt noe til Arbeidstilsynet, men arbeidsgiver har ikke fått rapporten. Politiet må derfor avvente hvilke utspill Arbeidstilsynet eventuelt vil komme med før vi kan si så mye mer, sier Dale.

- Han er den fjerde varsleren i egne rekker siden oktober, da Monika-saken tok en ny vending. Hva sier det deg?

— Disse sakene vi har hatt i høst, har vært en ny erfaring for vårt politidistrikt. Vi har en rutine som sier hvordan slikt skal behandles fra vår side. Jeg kan ikke kommentere påstandene i dette konkrete varselet så lenge det fortsatt er til behandling, sier Dale.

Politiets behandling av etterforskeren som varslet helt til topps i Monika-saken skal også være omtalt i rådgiverens brev til Arbeidstilsynet.

Tillitsvalgt: Stor belastning

Nylig avgjorde Politidirektoratet at Monika-varslerens sak ikke skal vurderes av politimesteren selv. Som BT tidligere har skrevet, ble Gudmundsen allerede i januar 2014 informert om at en etterforsker mente den opprinnelige etterforskningen av dødsfallet inneholdt en rekke mangler.

Etterforskeren ble til slutt avvist, og bedt om å holde seg unna hele saken.

Engedal er utdannet sykepleier, og har vært i stillingen siden 2012. Han har mer enn 20 års operativ erfaring fra blant andre Helse Bergen, Bergen brannvesen, Forsvaret og Luftambulansen.

HMS-rådgiveren som nylig har varslet er organisert gjennom Politiets Fellesforbund i Hordaland. Leder Kjetil Rekdal sier til BT at heller ikke han kjenner detaljene i denne konkrete saken.

Han omtaler de mange pågående varslingssakene som utfordrende for hans medlemmer.

— Det er en stor belastning for alle involverte. For oss er det viktig at de det gjelder blir ivaretatt, at sakene blir behandlet på en forsvarlig og korrekt måte samtidig som vi må gi de mange granskerne ro, sier han.

Avventer granskerne

Rekdal har fått informasjon om at direktoratets konklusjon når det gjelder de to politiadvokatenes varsel, som ble levert 23. oktober, er like om hjørnet.

— Arbeidsmiljøutvalget i Hordaland politidistrikt skal få en orientering 22. januar. Den ser vi frem til, og forhåpentligvis vil vi få en endelig avklaring på det møtet, sier PF-lederen.

Heller ikke Politidirektoratet har anledning til å kommentere brevet fra Per Terje Engedal.

— Vi er kjent med at en HMS-rådgiver i Hordaland har vurdert å involvere Arbeidstilsynet i forhold som vedkommende oppfatter som kritikkverdige. Ut over dette har vi ikke noen informasjon om denne saken, sier HR-direktør Karin Aslaksen.

Varslingssaker i politiet

I september i fjor mottok politimesteren en klage på visepolitimester Gunnar Fløystad,som på et felles møte skal ha kommet med nedsettende kommentarer mot etterforskeren som varslet i Monika-saken. Fløystad ble senere renvasket av politimesteren. Den avgjørelsen er påklaget.

23. oktober varslet to politiadvokater om ukultur i politiets ledelse. Politidirektoratet åpnet gransking, og er ventet å komme med en konklusjon de nærmeste ukene.

Advokaten til etterforskeren som varslet i Monika-saken, fikk i november medhold i at han måtte få offisiell status som varsler etter arbeidsmiljøloven. Denne saken er til vurdering i Politidirektoratet.

Rett før jul fikk også politidistriktets HMS-rådgiver varslerstatus. Han har varslet Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold.

Publisert: