Skal forvandle kloakk til badevann i Puddefjorden

Publisert Publisert

IDYLL: - Det ser idyllisk ut på overflaten, men det bobler tidvis kloakk fra Puddefjorden, sier Per-Ørnulf Dæhli (til høyre), som er leder i Piren 2 Sameie. Fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten lover bedring. FOTO: RUNE NIELSEN

  • Jeg er ikke motstander av å dekke til den forurensede bunnen i Puddefjorden med stein, men hva gjør man med kloakken som bobler opp fra bunnen?
  • Arne Edvardsen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

— Det er brukt milliarder til rensing av Byfjorden, men alt overvann som kommer ut i Damsgårdssundet er fullt av kloakk, og det kommer mye når det regner, sier Per-Ørnulf Dæhli.

Han bor i Damsgårdssundet og er leder i Piren 2 Sameie.

Bobler kloakk i regnvær

— Jeg har selv båt i havnen. Bare fem-ti meter utenfor båten min bobler det toalettpapir og kloakk opp fra bunnen når overvannet skyller kloakken i sjøen. Jeg er også forundret over de mange bobåtene som ligger inne i Damsgårdssundet. De beveger seg ikke mye i løpet av året. Blir kloakken pumpet på land noe sted eller går det direkte i sjøen? spør Dæhli.

Les også:

Les også

Stein fra Ulriken skal gi friskere sjø i Puddefjorden

Bor folk i 60 båter

Administrerende direktør Tor Instanes sier at GC Rieber Eiendom har havn for 66 båter i Solheimsviken.

— Det er cirka 60 båter der det bor folk hele eller deler av året.

— Hvor blir kloakken fra båtene av? Blir kloakken pumpet på land i biler og kjørt vekk eller går kloakken i sjøen?

— Samtlige som bor i båtene har tilgang til toaletter, dusj og vaskemaskin på land og bruker i liten grad toalettene om bord i båtene. Det er ikke tillat å tømme septikktanken eller lense bunnvann med olje fra båtene mens man ligger i havnen. Hvis man bruker toalettene om bord, må båteier kjøre ut i rom sjø for å tømme septikktanken (minimum 300 meter fra land). Noen av de største båtene bestiller septikkbil for å tømme tanken ved behov.

Båteiers ansvar

Instanes sier at tømming av kloakk fra båter er båteiers ansvar.

— Ut over dette er vi ikke kjent med noen pålegg eller retningslinjer fra kommunen overfor marinaen.

— Tenker dere at kloakk i Puddefjorden er et miljøproblem eller har man kontroll på situasjonen?

— Ved store nedbørsmengder registrerer vi (og måkene) at det går urenset kloakk fra kommunalt avløpsnett. Det synes vi er uheldig for nærområdet, sier Instanes.

Les også:

Les også

- Slik blir verftstomten med 1500 nye boliger 

— Regn gir problemer

KLOAKK I SJØEN: Damsgårdssundet er forvandlet fra å være en industribakgård til noe som minner om et Bergens svar på Aker Brygge. Under vannflaten er imidlertid ikke alt som det bør være. FOTO: RUNE NIELSEN

Fagdirektør Magnar Sekse i Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune sier at beskrivelsene som blir gitt av forholdene i og rundt Puddefjorden stemmer godt med hans bilde av situasjonen.- For 17 år siden gikk urenset kloakk fra 40.000 personer direkte i sjøen. Utbygging av hovedrenseanlegg for Laksevåg har gitt en veldig bra vannkvalitet i Puddefjorden, men problemene oppstår når det regner mye. Overvann og kloakk går i samme rør. Ved store nedbørsmengder er det ikke kapasitet til å føre all kloakken til rensing. En del av kloakken flyter da ut i sjøen.

Del av EU-prosjekt

Ifølge Sekse er dette et problem man har vært obs på ganske lenge, og som man nå lover at det skal bli bedring på.

— Løsningen er å bygge nye systemer som bare skal ta unna regnvann. Vi er med i et EU-forskningsprosjekt, blant annet sammen med NTNU i Trondheim, der vi leter etter løsningen for hvordan møte fremtidens klimaendringer. Det blir ikke mindre vann fra fjellsidene i Bergen i årene som kommer. Vi må også iverksette tiltak på Fjellsiden og utover i Sandviken.

— Mange andre byer i Europa sliter også med mye overvann. Det er store prosjekter i London og i utkanten av Barcelona som følge av problemer med overvann.

Les også:

Les også

Sjekk Bergens mystiske skjærgård: Du aner ikke hva som befinner seg under overflaten

Femårsplan

Kommunen har en femårsplan for bedring av vannkvaliteten i Puddefjorden.

— En ting er å tåle dagens vær og vannmengder, men vi må ha løsninger som er gode for fremtiden. Det må analyser, målinger og mulighetsvurderinger til for å finne ut av hva som kan «temme» vannmengdene. Det er i kommende tiårsperiode satt av 350 millioner til prosjekter med bygging av nye overvannssystemer i Bergen.

— Vi tar kloakkproblemene i Puddefjorden veldig på alvor. Målet er at vi skal ha badevannskvalitet i sesongen, sier Sekse.

Det er ikke tatt jevnlige vannprøver i Damsgårdssundet, men det er noe kommunen nå akter å gjøre.

— Vi skal finne en høvelig plass for prøvetakingen. Dette skal skje en gang i uken. Målingene viser ecoli-innhold i vannet.

Sjekke rutiner

— Hva med de mange bobåtene i sundet?

— Vi har ikke grunnlag for å si at bobåtene lar kloakken gå direkte i sjøen. Det er ikke lov å slippe septikken ut i sjø før man er langt fra land. Dersom vannprøvene vi tar ikke viser bedring, må vi vurdere å sette i sving andre kontrolltiltak. Rutinene om bord i bobåter vil da være naturlig å sjekke, sier Sekse.

Les også:

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Slik er det inne i Ulrikstunnelen

  2. Vil gjøre Dokken til grønn magnet

  3. Hva ønsker Bergen å være?

  4. Vil bygge 10.000 sentrumsboliger på 10 år