- Her har noen tatt for mye Møllers tran. Det er molbopolitikk.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen er opprørt over forslaget om å innføre køprising på kollektivtrafikk.

KRITISK: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) retter skarp kritikk mot forslaget om å innføre køprising på kollektivtrafikk. - Det er en tulleidé, sier han.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) synes ingenting om forslaget om å gjøre kollektivreiser dyrere i rushtiden.

Det var i en strategirapport, utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, at forslaget ble lansert. Rapporten ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen onsdag.

«Tidsdifferensiert prising bør også vurderes for kollektivtransport, for å dempe rushtidstoppene og utnytte kapasiteten bedre utenom rushtiden» heter det i rapporten. Det betyr altså at det skal bli dyrere å ta buss og bane i rushet, og billigere utenom.

Nilsen tar selv kontakt med BT for å understreke at dette er noe som ikke er aktuelt i Hordaland.

Les også

Foreslår å innføre køprising på buss og bane

— Det er lett for folk å tro at vi leker med den type tanker. Det gjør vi virkelig ikke. Det er helt uaktuelt. Dette er en tulleidé. Å skattlegge folk som velger kollektivt til arbeid er uforståelig, sier han.

- Det er utenkelig

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtrafikken. Nilsen sier sier et slikt forslag vil belaste mennesker som velger miljøvennlige alternativer til jobb.

— Det er helt meningsløst. Vi har aldri vurdert noe som dette. Jeg rett og slett direkte i mot det. Her har noen tatt for mye Møllers tran. Det er molbopolitikk. Det er utenkelig, tordner han.

Les også

Nå er det vedtatt: Du må ut med 45 kroner i rushet

— Det virker som byråkratiets svar på hvert problem er en ny avgift. Her belaster en personer som gjør noe fornuftig for samfunnet, sier Nilsen.

I rapporten tar de statlige transportetatene til orde for å bruke prising og avgifter på personbiler aktivt som virkemidler for å stimulere til bruk av miljøvennlige transportformer.

Nilsen synes det blir paradoksalt.

— Med skattelegging på både person- og kollektivtrafikk vil ikke køprising ha noen effekt. Det vil bare bety økt skattlegging, forklarer han.

Får miljørefs

Nilsen mener de statlige transportetatene burde tenke annerledes.

— Det er ikke slike forslag som gjør oss mer miljøvennlige, men heller en større satsing på kollektivtrafikk. Jeg vil oppfordre til å komme med forslag som gjør kollektivtilbudet bedre, ikke dyrere, sier Nilsen.

Han får støtte av miljøvernerne.

- Kollektivsystemet er fremdeles for dårlig til at folk flytter seg over dit fra privatbilismen: i tillegg er det allerede dyrt nok. Regningen er det ikke busspassasjerene som kan ta, dersom vi ønsker at de skal bli flere fram mot 2050. Pisker du i begge ender, kommer vi oss ikke av flekken, sier Torkel Salvesen Lie, fylkesleder for Hordaland Natur og Ungdom.

Forstår latterliggjøring

Fungerende veidirektør Lars Aksnes avviser at han blir fornærmet over beskyldninger om «å ha tatt for mye Møllers tran» og molbopolitikk.

— Jeg skjønner godt at de latterliggjør det. Dette har jo aldri vært diskutert før. Men en vi har ikke sagt at vi skal øke taksten. Tidsdiffensiering kan jo bety billigere billetter ellers på døgnet.

— Men bør ikke målet være å få flest mulig til å ta kollektivtrafikk?

— Skal en ta all trafikkøkningen gjennom kollektiv så vil det bli veldig kostbart. Det krever veldig stor kapasitet å dimensjonere kollektivtrafrifikken for toppene som er om morgenen. Hvis en ved hjelp av prismekanisme klarer å fordele trafikken litt mer utover døgnt så kan det være fornuftig.

— For 20 år siden var det nok mange som fnøs over tidsdifferisniete bompenger. Men det er en realitet i dag.

— Men mange kan ikke bestemme når de skal på jobb?

— Det er veldig mange i dagens samfunn som har fleksitid. Dessuten, hvordan arbeidstidsordningen er frem mot 2050 er det ingen som vet, sier Aksnes og legger til:

— Dette er ikke noe vi tenker på å gjøre i morgen. Det er en perspektivanalyse frem mot 2050. Men vil ingen ha det, så blir det ingeting av det, sier Aksnes.

Hva mener du? Diskuter under:

Publisert: