Klarsignalet fra regjeringen fører til at Jordalselvi blir regulert, en kraftstasjon bygges inne i fjellet, en ny veg med tunnel bygges og at en 15 kilometer kraftledning . Saken ble i dag lagt frem som en såkalt kongelig resolusjon, noe som betyr at den ikke går gjennom Stortinget.

Prosjektet, som Holmen Kraft AS står bak, vil gi en samlet årlig produksjon på 71 GWh

I Jondalen var vedtaket feiret med kake og heiste flagg.

— Det jubler spesielt for den nye veien som skal bygges. Den vi har nå er bratt, med trange tunneler. Det er mye steinsprang og fare for snøskred og jordras. Så det skal bli utrolig godt å få en den nye veien på plass. Dette har vi ventet på lenge, sier Kari Mørkve Jordalen.

- Bare positivt

To av hordalands-representantene som har jobbet hardt for denne utbyggingen, er Høyres Torill Eidsheim og Frps Gjermund Hagesæter. De er over seg av begeistring for at deres regjering nå har skåret gjennom i denne saken.

— Utbyggingen vil gi et betydelig bidrag til fornybar kraftproduksjon ved at 71 GWh nå tilføres kraftsystemet. Dette vil også medføre positive konsekvenser for lokalsamfunnet i Jordalen. Det er også positivt at den reduserte vannføringen i Jordalselvi får liten betydning for den totale landskapsopplevelsen. Tiltaket innebærer få inngrep i landskapsvernområdet, sier Hagesæter.

Eidsheim følger opp:

— Dagens konsesjon medfører også at det bygges en rassikker veg opp til Jordalen. Det er positivt for de fastboende og for landbruket i dalen. Utbyggingen vil også bidra til å opprettholde kulturlandskapet og være positivt for forvaltningen av verdensarvområdet, sier Høyre-representanten fra Lindås.

Roser politikerne

Arnstein Bjørge, deleier i Holmen Kraft er glad kraftverket endelig har fått klarsignal. De har jobbet med prosjektet i 13 år. Han roser lokalpolitiekre som har jobbet med saken over lang tid.

— De politikerne som først og fremst har jobbet for dette er tidligere ordfører på Voss, Bjørn Christensen, og varaordfører Sigbjørn Hauge. De har til sammen jobbet med dette i over ti år, sier Arnstein Bjørke, som eier Holmen Kraft AS sammen med fetteren Sigmund Bjørke.

- Svært betenkelig

Sogn og Fjordane Turlag omtaler ikke utbyggingen i rosende ordelag.

— Sett fra vårt ståsted er det svært betenkelig å bygge et stort kraftverk inne i et landskapsvernområde som til og med er et verdensarvområde. Slikt bør ikke skje. Vi har stor forståelse for at de som bor i Jordalen ønsker rassikker vei, men en slik vei kan skaffes uten krafttbygging, skriver turlaget i en høringsuttalelse.

Bjørke mener at deres planer er det beste mulige inngrepet sett fra naturens side.

— Ikke bare lager vi grønn kraft, men steinen vi henter ut ved å bygge tunnel blir eksport og omdannet til steinull, som brukes som isolasjon i hus. I tillegg til dette vil kraftverket og veien være med å bevare bygden Jordalen.