Krasjet i stolpe

Veien over Fanafjellet stengt etter trafikkuhell.