• TRUET VERV: Erik Skutle ble i februar valgt til 2. nestleder i Bergen Høyre. Det vervet kan han miste. FOTO: VEGAR VALDE

Trekker seg fra alle verv

...men Erik Skutle blir sittende som stortingsrepresentant.