• REDNINGSSKØYTEN: Her er «Kristian Gerhard Jebsen» på plass for å delta i søket like etter at 18-åringen forsvant. Nå skal poltiet bruke poltibåt og undervannsubåt. FOTO: VEGAR VALDE

Nye søk etter stormen

Poltiet har ikke gitt opp håpet om å finne den savnede 18-åringen på Sotra.