• REAGERER: Jone Trovik leder Norsk gynekologisk forbund. Gynekologer ved KK og flere andre universitetssykehus vil ikke endre på metodene de har for å fastsette fødselstermin og alder på fosteret. FOTO: Gidske Stark

Redd de skal overse syke fostre

Leger ved Kvinneklinikken vil ikke følge pålegget om hvordan de skal følge fostrenes utvikling. De mener det er fare for å overse et sykt foster med metoden som direktoratet vil bruke.