Lover renere luft og flere lærere

Nesten alle partiene er enige: Danmarks plass skal få bedre luft - og det skal ansettes flere lærere i skolen.

Publisert Publisert

SKAL BLI BEDRE: Slik kan luften se ut i Danmarks plass-området på en kald vinterdag. Nesten alle partiene lover at luften skal bli renere. Det betyr at årsmiddelverdiene for NO2 må gå ned. Hovedkilden for NO2 er eksos fra biler. Foto: EIRIK BREKKE

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Så å si samtlige partier i Bergen har svart «ja» på spørsmål om de kan love renere luft på Danmarks plass de neste fire årene.

Unntakene er Fremskrittspartiet, De Kristne og Pensjonistpartiet, som ikke hadde svart på spørsmålet ennå i går, og partilisten Folkemakten — som av prinsipp ikke vil love noe som helst. Folkemakten vil nemlig la internettavstemninger avgjøre hva en eventuell bystyrerepresentant stemmer.

Kan måle fremgang

Men åtte av ni bystyrepartier svarer altså ja på spørsmålet som sentrumsbeboer Karen Austegård har stilt til #kandulove:

«Kan du love bedre gjennomsnittlig luftkvalitet på Danmarks plass innen få år?» spør hun.Dette er et målbart spørsmål. Dersom partiene skal holde det de lover, må altså årsmiddelverdien av NO2 gå ned på Danmarks plass. Tall fra Norsk institutt for luftforskning viser at den har stått på stedet hvil de siste tre årene, like i overkant av den tillatte grenseverdien på 40 µg/m³.

Slik skal det skje

«Dersom vi får gjennomført våre tiltak for en mer klima— og miljøvennlig by, vil luftkvaliteten også bli bedre» skriver byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

Han nevner tidsdifferensierte bompenger, landstrøm i havnen og satsing på gang- og sykkelveier som tiltak.

«Det haster å redusere luftforurensningen i Bergen - og særlig på Danmarks plass. Derfor vil vi satse på buss, bane og sykkel» skriver Aps byrådslederkandidat Harald Schjelderup.

Han nevner flere av de samme tiltakene som Smith-Sivertsen

«I tillegg må vi bygge en tunnel som kommer ut lenger oppe på Fjøsanger og avlaster spagettikrysset» skriver Schjelderup.

Gratis buss

«SV er imot alle prosjekter som øker biltransporten inn til Bergen, som Bjørnefjordsbroen. I stedet ønsker vi å bygge kollektivfelt langs alle innfartsårer, elektrifisere havnen, legge sykkelvei, samt bygge bybane og trolleybusslinjer til alle bydeler» skriver Mikkel Grüner, SVs annenkandidat.

«Vi har fått bystyret med på et tverrpolitisk mål om minimum 10 prosent reduksjon i biltrafikken, samt at Venstre har sikret flertall for at Bergen innfører køprising fra 1. januar i år» påpeker Venstres Erlend Horn.

«Vi må ha egne kollektivfelt, færre p-plasser i sentrum, flere bussavganger, videre utbygging av Bybanen, sammenhengende sykkelveier og trygg sykkelparkering» mener Sondre Båtstrand (MDG).

Rødt vil ha gratis kollektivtrafikk, mens KrF også nevner Ringvei Øst som et tiltak som vil avlaste sentrum for trafikk.

2655 lærere skal bli flere

Et annet spørsmål der det er full enighet er dette: «Kan du love flere lærere og mindre målstyring i skolen?». Ti av de 12 partiene som har besvart svarer ja.

Punktet med flere lærere er også lett å måle. I 2014 utgjorde undervisningspersonalet i bergensskolen 2655 årsverk, mens det var 28.829 elever.Det gir 10,8 elever per lærerårsverk, men ikke alle lærere deltar direkte i undervisningen. Gjennomsnittlig gruppestørrelse var 18, viser tall fra Kvalitetsrapporten for bergensskolen.

«Ap vil prioritere flere lærere til de yngste elevene» lover partiets byrådslederkandidat Harald Schjelderup.

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen mener han allerede har oppfylt ønsket.

«I kommende skoleår fikk Bergen tildelt 40 nye lærerstillinger til 1.— 4. trinn» skriver han.

SV lover en norm på 15 elever per lærer i de minste gruppene.

Publisert