— Saken om sjødeponi i Førdefjorden kan få svært store miljømessige konsekvenser. Derfor er det svært betenkelig at regjeringen velger å unnta dette fra offentligheten, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Gruveselskapet Nordic Mining ønsker å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet, og planen omfatter blant annet et sjødeponi for gruveavfall.

Det er to ulike departement som avgjør saken: Kommunaldepartementet skal godkjenne reguleringsplanen, mens Klima- og miljødepartementet skal godkjenne utslippstillatelsen.

Det er Klima- og miljødepartementets innspill til reguleringsplanen som nå er unntatt offentligheten.

«Interne avgjørelsesprosesser»

Da innsigelser om reguleringsplanen om gruvedrift i Repparfjorden i Finnmark ble behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fjor, var både Nærings- og fiskeridepartementets og Klima- og miljødepartementets brev offentlige

TAUS: Tine Sundtoft, klima- og miljøvernminister.
Håvard Bjelland
KRITISK: Audun Lysbakken, SV-leder
Håkon Mosvold Larsen, Scanpix

Kommunikasjonssjef Jon Berg i Klima— og miljødepartementet bekrefter at departementets vurdering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om reguleringsplan for gruvedrift i Førdefjorden er unntatt offentligheten.«Det er i denne saken vurdert at dokumentet skal unntas offentlighet for å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser. Når det gjelder sammenligningen med anbefalingen i Repparfjorden viser vi til at hvert enkelt dokument vurderes konkret etter offentlighetsloven», skriver han i en SMS til BT.

- Viktig for debatten

Lysbakken reagerer på begrunnelsen fra Klima- og miljødepartementet og kaller den «underlig».

— Saken om Førdefjorden ligner veldig på saken om Repparfjorden i Finnmark. Det er i tråd med normal fremgangsmåte at slike saker skal være offentlige, sier Lysbakken.

Han presiserer at de faglige rådene fra Miljødirektoratet går sterkt imot deponering av gruveavfall i Førdefjorden, og at det derfor er svært viktig for den videre debatten hva Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener om saken før regjeringen tar en endelig beslutning.

— Det er av stor offentlig interesse om klima- og miljøministeren velger å støtte seg til og fremme de miljøfaglige rådende når hennes departement skal gi sitt syn på reguleringsplan for gruvedrift i Førdefjorden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Lysbakken og legger til:

— Vi har forsøkt å spørre Sundtoft i et helt år om hvor hun står i denne saken, uten å få svar. Det er viktig å få vite om miljøvernministeren har tenkt å kjempe for Førdefjorden eller ikke.

Frykter gruvedrift

I høst gikk både Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet ut og sa nei til planene om sjødeponi i Førdefjorden.

Lysbakken frykter store konsekvenser for fjorden, om gruvedriften blir en realitet.

— Gruvedumping i Førdefjorden er ikke bærekraftig. I mine øyne er dette en sak hvor det er opplagt at de faglige rådene som advarer mot gruvedrift, må følges, sier han.

Også Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, reagerer sterkt på hemmeligholdet.

— Dette er en av de aller største forurensningssakene i Norge på veldig lang tid. Denne formen for hemmelighetskremmeri er vi ikke tjent med, sier Haltbrekken.

Klager til Sivilombudsmannen

Haltbrekken poengterer at det i tillegg tok to uker før fra brevet ble sendt til det ble journalført.

— Hemmelighetskremmeriet er svært betenkelig. Naturvernforbundet vil nå sende klage til Sivilombudsmannen, sier han.

Audun Lysbakken har også sendt et skriftlig spørsmål til Sundtoft om hvorfor dokumentet er unntatt offentligheten. Det har ikke lykkes BT å få kommentar fra Nordic Mining vedrørende hemmeligholdet.