Komité for miljø og byutvikling fulgte byrådets innstilling, og valgte det såkalte alternativ 3 for vestre innfartsåre Storavatnet— Liavatnet. Det betyr at biltunnelen gjennom Lyderhorn ikke blir forlenget helt til Storavatnet terminal, slik beboere i området har ønsket.

Dermed vil det i fremtiden kjøre 55.000 biler i døgnet på motorveien et par hundre meter fra Tjønnveien borettslag.

- Lydinferno

- Vi lever tett på et lydinferno. Nå har politikerne en gyllen mulighet til å gjøre noe med dette, sa Johan Bergheim, en av 650 beboere i området da BT intervjuet ham i fjor.

Beboerne ønsket å forlenge biltunnelen og reservere dagens motorveitrasé til busser og syklister. Men det alternativet ville kostet flere hundre millioner kroner mer enn alternativet som byrådet ønsket.

Det kommer riktignok en ny og lengre tunnel gjennom Lyderhorn, men den skal reserveres kollektivtransport og syklister. Det vil gi langt kortere kjøretid for busser fra Sotra og Askøy inn mot sentrum. Prisen for prosjektet blir 547 millioner kroner.

- Ser hele området samlet

— Vi ønsker å gjøre kollektivåren mest mulig konkurransedyktig. Derfor ønsker vi en lang tunnel for den, sier komitéleder Asle Steiestøl Wingsternes (H).

Arbeiderpartiet ønsket å forlenge biltunnelen også, men stemte subsidiært for byrådets innstilling.

— Hva med beboerne i området, som nå får en støyende motorvei i nærheten i all fremtid?

— Det kommer støyreduserende tiltak langs veien, så de skal bli hjulpet. Men vi har sett hele området i sammenheng. Trafikkrapporten viser at hvis man velger noe annet, kan trafikken i Loddefjorddalen doble seg. Det er ikke noe som er ønskelig, sier Wingsternes.

Kommunedelplanen skal endelig avgjøres i bystyret senere i vår.