• KONTROLL: UP har forventninger om store mengder trafikk på veien i påskeuken, og vil gjennomføre kontroller på flere veier. Politibetjent Pål Inge Iversen er overrasket over hvor mange de har stanset allerede. FOTO: EIRIK BREKKE

Påsketrafikken flyter greit