• (1/3)
    TILBAKEVISER: I politinotatet som forklarer hvorfor Monika-saken ble henlagt, kommenterer en etterforsker punkt for punkt innvendingene fra varsleren Robin Schaefer, og kommer med flere argumenter for hvorfor åtteåringen trolig tok sitt eget liv. Etterforskerens kommentarer er i blå skrift. FOTO: Odd Nerbø

Granskerne hadde aldri ukjent politinotat

Verken Spesialenheten eller Riksadvokatens granskingsgruppe sitter med det omfattende politinotatet som forklarer hvorfor Monika-saken ble henlagt.