• VIL HA TO FERIER: - To uker sammenhengende ferie på den tiden av året kan bli veldig problematisk for mange foreldre og arbeidsgivere. Og det blir lenge å gå hjemme alene for 10-åringer som ikke har SFO-tilbud, sier FAU-leder ved Apeltun skole, Elin Flatøy (i midten bak). Michelle Jamt (til venstre) er enig i kritikken, mens Vibeke Nordås er usikker. Foran står 2.klassingene Tilda Wiger Nordås, Anna Flatøy Hegdal, Stine Jamt og 5.klassingene Sanne Jamt og Emilie Rye. FOTO: Ørjan Deisz

Mange foreldre er kritiske til «påske­vinterferie»

Kun syv skoler sa sin mening før Bergen kommune vedtok å slå sammen neste års påske- og vinterferie. Selv om seks stilte seg negative, blir feriene slått sammen. - Udemokratisk, sier FAU-ledere