— Ifølge loven skal ikke kommunene argumentere med økonomi når folk flyttes for å få et tilbud andre steder. Men de dekker det som regel bak faglige begrunnelser, sier Hedvig Ekberg, juridisk rådgiver i Norsk forbund for utviklingshemmede.

De har sett noen saker der kommuner krangler om hvem som skal ta regningen. Forbundet ser også at utviklingshemmede oftere blir flyttet på når bruken av anbud økes.

Ikke sikret plass

— Hvis den 52 år gamle kvinnen overtas av Oslo kommune, kan hun heller ikke være sikker på å få plass på dette senteret. Det er ikke Oslo kommune forpliktet til. Den er nemlig kommunen som har rett til å bestemme hvordan de yter de tjenester, sier Ekberg.

Forbundet har også en sak nå der en kommune har nektet å sende en ung kvinne til Conrad Svendsen senter. Fylkesmannen har opphevet avslaget fra kommunen, fordi de mener at det ikke er godt nok begrunnet ut fra hva som er et forsvarlig tilbud.

Skal gis forsvarlig tilbud

— Spørsmålet er om det vil gis et forsvarlig tilbud til den 52 år gamle kvinnen i Bergen og om det er forsvarlig å flytte henne ut av vante omgivelser nå etter så mange år, sier Ekberg.

Hun synes saken om Mona Blindheim er uverdig.

— Hun vil ha en sterk tilknytning til det stedet hun har bodd det meste av livet. Det er ikke verdig at folk aldri skal vite hvor de kommer til å bo, og flyttes rundt som brikker i et spill.