Høyre— og Frp-regjeringen mener det vil være smart å overføre alt ansvaret for skatteinnkrevingen til staten. H- og Frp-byrådet i Bergen er ikke enige.

I onsdagens bystyremøte skal bergenspolitikerne gi sitt svar til saken som for tiden er på høring. Byrådets klare anbefaling er å si nei til forslaget.

Sier nei

Regjeringens begrunnelse for saken kan oppsummeres slik:

Den kommunale innkrevingen av skatt bør overføres til Skattetaten. Det vil gi såkalte stordriftsfordeler, både administrativt, driftsmessig og utviklingsmessig. Det vil gi en bedre utvikling av IKT-systemene, det vil føre til likere behandling, samt gjøre det enklere for skattebetalerne.

Byrådets svar kan oppsummeres slik:

Gode intensjoner, men forslaget som er sendt ut på høring vil ikke føre til at disse intensjonene oppfylles.

Fungerer ikke

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) påpeker også i sitt svar at det å fjerne oppgaver fra kommunen vil være motstridende mot intensjonene i den kommende kommunereformen, som har som mål å bygge større og sterkere kommuner.

«Hvorfor overføring av skatteoppkrevingen skal skje og hvilke konsekvenser dette vil ha for kommunene, er i liten grad utredet. Dette til tross for at forslaget kan få betydelige negative konsekvenser for kommunene og innebære en risiko for likviditet og økonomistyring», skriver byrådet.

Gruppeleder for Ap, Harald Schjelderup, er glad byrådet tar til motmæle mot sine partifeller.

— Byrådet har skjønt at ikke alt som kommer fra regjeringen skal støttes blindt. Det er gledelig at de ikke kjøper argumentasjonen, og vi støtter byrådets innstilling om ikke å gjennomføre disse endringene.

Pluss for Oslo

Schjelderup påpeker at det allerede har skjedd en rivende utvikling innenfor digitalisering og effektivisering av skatteinnkrevingen de senere årene. Han mener det også er mange gode grunner for ikke å sentralisere dette.

— Forslaget er trukket frem som et av prestisjeprosjektene til regjeringen, men i realiteten betyr det bare en sentralisering av arbeidsplasser til Oslo.