• FORSEINKA: Den heilelektriske ferja MF «Ampere» vart sett i drift frå midten av februar i år, på strekninga mellom Lavik og Oppedal. Den skulle starta å gå frå nyttår, men vart forseinka. Også seinare har det vore problem. FOTO: Ove A. Olderkjær

Får svi for batteriproblemer

Norled får «bot» kvar gong dei står over turar mellom Lavik og Oppedal.