Kutter ambulanser i Hardanger og Bergen

Helse Bergen må spare ti millioner. Det går ut over ambulansetilbudet neste år.

Publisert Publisert

FÅR KUTT: Denne ambulansen er en av to i Norheimsund. Den ene vil være i drift kun to dager i uken etter at Helse Bergen kutter i budsjettet for ambulansetjenesten. Her er ambulansen fotografert etter en sykkelulykke i Tokagjelet. Foto: Paul Sigve Amundsen

  • Pål Andreas Mæland
  • Adalheidur Oldeide
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Akuttmedisinsk seksjon må spare 8— 10 millioner kroner på neste års driftsbudsjett.

Forrige uke ble kommuner i Hordaland informert om at de vil få et noe redusert ambulansetilbud fra nyttår.

— Det stemmer at vi har sendt ut et brev om det. Vi har hatt et lite overforbruk i år, og budsjettet neste år er ikke økt. Da må vi tilpasse driften til økonomien, sier seksjonsoverlege og leder for ambulansetjenesten, Guttorm Brattebø.

Han sier at det er umulig å redusere utgiftene uten å redusere noe på ambulansekapasiteten.

— 70 prosent av budsjettet vårt er lønnsutgifter, så da må vi redusere på arbeidstiden for å spare noe. Men vi forsøker å finne de kuttene som rammer færrest og har minst negativ effekt for beredskapen, sier Brattebø.

- Lite dramatisk

Innsparingen vil utgjøre 3- 4 prosent av det totale forbruket til ambulansetjenesten.

Kuttene Helse Bergen vil innføre er disse:

En ambulanse som står i Granvin, skal fra nyttår kun være i drift på dagtid. Om natten må Granvin få ambulanse fra Voss eller Eidfjord.

I Kvam er det i dag to ambulanser. Den ene av dem vil få redusert drift, trolig kun to dager i uken.

I Bergen vil en ambulanse få kortere vakttid i helgene, ved at den begynner på jobb litt lenger ut på dagen.

Les også:

Les også

- De gule bilene er et viktig trygghetssymbol for folk

— Jeg mener at disse kuttene ikke er veldig dramatiske, selv om jeg forstår at de stedene som får redusert tilbud kan reagere. Når det gjelder Granvin, er veien til Voss blitt mye bedre. Dessuten har vi en ambulanse i Eidfjord som står mye i ro.

— Men den dekker vel et stort område?

— Ja, det vi aldri vet, er om det vil oppstå situasjoner der den ambulansen er på Dyranut på Hardangervidda, og så skjer det noe nede ved fjorden. Da må det nå komme ambulanse fra Voss på kveldstid.

Frustrerende

Ordfører i Granvin kommune, Ingebjørg Winjum fra Venstre, sier hun er skuffet over kuttene.

FRUSTRERT: Ingebjørg Winjum (V), ordfører i Granvin.

— Det er fremdeles vanskelig å si hvor dramatisk dette er, men vi ser at dette skjer over alt. Det er distriktene som må lide, det er veldig frustrerende, sier Winjum.Heller ikke ordfører i Eidfjord kommune, Anved Johan Tveit (Sp), er fornøyd med endringene.

— Vi liker selvsagt ikke at det blir kuttet i beredskapen. Vi får bare håpe at det er tatt en grundig vurdering på hva som er den beste løsningen. Så håper vi at dette ikke vil ramme innbyggerne i kommunen i særlig stor grad.

Nedgang i ambulanseoppdrag

Brattebø vil diskutere de foreslåtte endringene med de berørte kommunene, gjennom et samarbeidsutvalg Helse Bergen har.

— Alt i alt blir kapasiteten litt mindre, men ikke dramatisk. Vi måler responstid, og hvis det viser seg at dette vil forverre den betydelig, er det min jobb å endre driften igjen, sier Brattebø.

Han peker på at en ny forskrift har bidratt til å forsterke det akuttmedisinske tilbudet i distriktskommunene.

— Forskriften om akuttmedisin sier at vakthavende legevakt også skal kunne rykke ut til akuttmedisinsk hjelp. Det betyr at akuttmedisinsk beredskap ikke bare er ambulanse, men også leger på vakt, sier han.

Dessuten håper Brattebø på resultater av en kampanje for å få bukt med unødig ambulansekjøring.

— Vi har i flere år hatt en jevn økning i bruken av ambulanse, og innimellom kjører vi pasienter som godt kunne tatt drosje i stedet. Hvis vi kan slippe de oppdragene, får vi ledig kapasitet.

Les også:

Les også

Ambulanser frakter folk som kunne tatt drosje

Den siste tiden har det for første gang på mange år, vært en liten nedgang i antall rekvirerte transportoppdrag for ambulansene.

— Vi har hatt en kampanje overfor leger, fysioterapeuter, sykepleiere og andre som kan rekvirere ambulanse. Kanskje har det virket, sier Brattebø.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Sakene flest leser nå