Vil fortsette å bruke alarm

De ansatte i Bergenhus føler seg tryggere med bruk av trygghetsalarm