• HELSEFARLIG: Etat for helsetjenester konstaterte raskt brudd for forurensningsloven da de var på befaring i januar. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

- Naboene bruker min eiendom som bossfylling

Didrik Fasmer risikerte 50.000 kroner i bot.