• ULOVLIG: Jette F. Christensen etterlyser oversikt over legene som reserverer seg mot å henvise til abort, og vil ha tilsyn for at legene skal unngå å bryte loven ved å reservere seg. FOTO: Håvard Bjelland

Vil registrere alle reservasjonsleger

Ingen offentlige etater har oversikt over hvor mange leger i Hordaland som reserverer seg mot å henvise til abort.