— Hvorfor kan det ikke være hus på 30 etasjer i Bergen? Hver gang jeg sier dette, så møter jeg veldig sterke reaksjoner. Hvorfor, skjønner jeg ikke. Det er en stor fordel å få konsentrert deler av sentrum, og få folk tettere sammen. I Bergen by er det plass til å bygge høyt.

Grunnfjellet under Bergen mener han også vil gi stabil nok grunn til høye bygninger.

Ungdommen viser vei

Jensen mener nøkkelen til suksess for fremtidens Bergen er blanding av tilbud for innbyggerne.

— En attraktiv by er en by med bolig, næring, arbeidsplasser, shopping og rekreasjonstilbud samtidig. Barnefamilier vil bo med andre barnefamilier. Og de vil bo med med unge mennesker, så lenge de ikke bor i etasjen over, altså.

Til nå mener han byutvikling har vært preget av å skille tilbud som boliger, jobb og shopping fra hverandre. En sånn tenkning gir døde bydeler, og byer som sover om natten, mener han.

Unngå Åsane

Fremtidsforskeren mener Bergen må ta i bruk de gamle havneområdene og industriområdene. Måten å gjøre dette på er å aktivere de unge og småbarnsfamiliene.

— Bolig i sentrum må være de unges førstevalg. Man kan ikke bygge sosiale relasjoner for folk, men man kan skape strukturene som legger til rette for det.

NHH-professor Victor Norman er begeistret for mulighetene til å utvikle og fortette sentrum, og vil ikke at man utelukker høyhusene Jensen foreslår. På gårsdagens konferanse var hovedtemaet hvordan tettsteder som Straume og Kleppestø kan utvikles som egne bysentrum i tiårene som kommer. Normanns klare råd til de fremmøtte var:

— Hvis man ønsker å finne ut av hvordan man ikke skal gjøre det, så kan man se på Åsane senter. Det er et greit sted å handle raskt, men ellers et godt sted å komme seg bort fra fortest mulig.