På verkstedet i Bergen fengsel lakkeres nye køyesenger på løpende bånd. Denne uken ble de første innsatte plassert på dobbelceller, for å frigjøre plasser. De neste ukene skal til sammen 14 celler dubleres, slik at til sammen 28 innsatte må dele rom.

- Vi har en rekke kriterier å gå etter når vi vurderer om innsatte skal kunne dele celle. Så langt det lar seg gjøre prøver vi å basere dette på frivillighet. Men om nødvendig må innsatte dele celle mot sin vilje, sier inspektør Pål Skogen i Bergen fengsel.

1200 i kø

Celledeling er ett av tiltakene til den nye regjeringen for å få bukt med soningskøen, som ved årsskiftet talte 1200 personer. I tillegg har justisminister Anders Anundsen sendt en forespørsel til Sverige om å få leie

fengselsplasser i nabolandet.

Svenskene ser flere problemer ved Anundsens ønske.

- Vi har ikke truffet noen avgjørelse ennå, men kommer til å sende et formelt svar til den norske justisministeren om kort tid. Det jeg kan si, er at det er flere prinsipielle problemer ved å la domfelte fra Norge sone i Sverige. Det kan være juridisk problematisk at personer som soner i Sverige ikke er dømt her, sier Claréus.

Han peker også på at det kan oppstå tvil om hvem som har det formelle ansvaret for de innsatte.

- Har kapasitet

Pressesekretær Torkell Omnell i Kriminalvårdens Huvudkontor sier at de har kapasitet til å ta imot innsatte fra Norge, men at de ikke vil påta seg for mange.

- Vi må være forberedt på at utviklingen snur og antall klienter øker igjen. Derfor må vi være fleksible når det gjelder kapasiteten, sier han.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet, sier regjeringen ser etter flere andre raske løsninger for å frigjøre fengselsplasser.

- Vi vurderer blant annet å bygge nye moduler inne på eksisterende fengselsområder. Vi utelukker heller ikke et helt nytt varetektsfengsel, sier han.

- Sikkerhetsrisiko

Inspektør Skogen mener dobbel­celler ikke er en god løsning på sikt:

- Ut fra en faglig vurdering er det ingen god løsning å plassere to innsatte på en celle som er beregnet for én. Det blir flere innsatte som skal ha et forsvarlig tilbud, og det blir større belastning på dem som må dele celle.

Det samme mener leder Geir Bjørkli i Norsk Fengsels— og Friomsorgsforbund.

- Dublering har vært forsøkt også tidligere, men ordningen ble avviklet i 2008 fordi det viste seg å være en uforsvarlig ordning. Nå har det åpenbart kommet en ny regjering som har behov for å vise handlekraft. Dette er en sikkerhetsrisiko, fordi de ansatte ikke vet hva som skjer bak den låste døren. Forrige gang var det flere uheldige episoder, blant annet slåsskamper, sier Bjørkli.

Marijan Suboc fra Litauen er imidlertid strålende fornøyd med at han kan dele celle med en landsmann.

- I Litauen er vi seks på én celle, her er vi to, og det er bare hyggelig. Vi kan snakke sammen og spille kort. Det er mye bedre enn å sitte alene, sier han.