I deler av Norge har januar vært en uvanlig tørr måned. I fremtiden håper forskere å kunne varsle om at slike tørkeperioder kommer.

— Det er visse værforhold som fører til tørkeperioder som den vi har hatt i januar. Vi vil forsøke å bruke informasjonen til å forutsi om kommende perioder blir like tørre, sier Noel Keenlyside, professor i meteorologi ved Bjerknessenteret og Geofysisk institutt på Universitetet i Bergen (UiB).

Han leder forskningsprosjektet som nylig har startet. Målet er å kunne varsle klimaendringer måneder og år i forveien, helt opp til ti år. Håpet er å finne informasjon som kan være nyttige i flere sektorer av næringslivet.

— For eksempel vil det være nyttig for kraftbransjen å vite om det blir svært kaldt, slik at kundene trenger strøm, eller om det blir tørt, slik at man får forsyningsproblemer, sier Keenlyside.

Ikke en værvarsling

Forskerne er avhengige av å lage avanserte modeller, for å kunne forutsi værtype og klima så langt frem i tid.

— Vi vet ennå ikke om det er praktisk mulig å lage dem, men vi kjenner en del mekanismer som tilsynelatende er systematiske og mulig å predikere, sier førsteamanuensis Tor Eldevik ved UiB og Bjerknessenteret, som også er med på prosjektet.

Både havstrømmer og havtemperatur er blant mekanismene som vil kunne påvirke klimaet frem i tid. Med flest mulig realistiske mekanismer, og en nå-tilstand som er likest mulig det som er klimavirkeligheten i dag, håper forskerne at modellen vil gi et realistisk bilde av klimaet i fremtiden.

— Men det vil ikke bli en værvarsling time for time, eller dag for dag. Det vi håper å kunne si noe om, er hva vi forventer om temperatur og nedbør over en lengre periode, sier Eldevik.

Sårbare for variasjoner

Ina Kindem, meteorolog og markedsanalytiker i BKK, sier sesongvarslinger vil være svært interessante for dem.

— Nedbør er vårt ressursgrunnlag, og særlig fordi vi ikke har flerårsmagasin, er vi spesielt sårbare for sesongvariasjoner, sier Kindem.

Hun mener det vil være nyttig å få en pekepinn på nedbør og temperatur både måneder og år frem i tid.

— Skal man bygge ut i et område, kan det være nyttig å vite hvordan det trolig blir flere tiår inn i fremtiden, sier Kindem.

Kindem er imidlertid opptatt av at varslene må være robuste nok.

Skal teste modellene

Eldevik mener langtidsvarsel vil være nyttig for flere bransjer.

— Klimaforhold er avgjørende for å operere trygt og forutsigbart i polare strøk. Dette vil blant annet gjelde olje- og gassektoren. Også for fiskeribransjen er det viktig, fordi isdekke og havtemperatur er avgjørende for hvilke arter man finner i norske farvann, sier han.

For å teste modellene, skal forskerne sjekke om de klarer å forutse vær som allerede har vært.

— Forhåpentlig vil vi se konkrete resultat av forskningen innen ett til to år, sier professor Keenlyside.