• NØYTRALITETSVAKT: Fra Håøytoppen under første verdenskrig. Ved lyskasteranlegget ser vi sersjant Swan. FOTO: Hordaland fylkeskommune

Håøy har forsvart Bergen i 1000 år

Da krigen brøt ut, var Håøy fort et av få forsvarsverk rundt Bergen.