• REKORDVEKST: Selskapet FourPhase leverer teknologi for sandseparasjon til olje- og gassprodusenter. Fra oppstarten i 2012 har selskapet hatt en eventyrlig vekst med en omsetning fra 800.000 i 2012 til 120 millioner kroner i 2013. Fjoråret ble hardere for selskapet, fordi prosjekter ble lagt på is når oljeprisen falt. Fra venstre: operasjonsdirektør Øyvind Heradstveit, finansdirektør Jarle Kvamme og operasjonsleder Jørgen Bruntveit. FOTO: TOR HØVIK

Eventyrlig vekst med egen patent

Med hjelp av norsk teknologi og en velvillig sjeik er FourPhase med base i Os blitt en global aktør innen sandseparasjon for olje- og gassproduksjon.