Sosial trening i alle førsteklassar

Når førsteklassingar i Fjell kjem på skulen i august, vert dei rusta mot seinare psykiske lidingar.