Veitrafikken bråker mest

Selv om støyplagene fra fly og tog går ned, øker støyen totalt. Bråket fra veitrafikken er den desidert viktigste kilden til støyplager i Norge.