Børge Brende lova laksehjelp

Miljøvernminister Børge Brende kom med løfter om statleg hjelp til Lærdalselva då han i går møtte lokale styresmakter i kommunen og fylkesmannen.