Slepte kvinne etter sekken

Kvinnen som gikk gjennom Nygårdsparken en marskveld i fjor fikk en sjokkartet opplevelse da hun ble bestjålet og slept langs bakken etter sekken.