Fekk lut i drikkevatnet

1000 abonnentar tilknytta eit vassverk i Eid fekk den svært farlege væska lut i drikkevatnet i går kveld.