• Sprengningsuhell.jpg FOTO: TORKJELL KJOSÅS

Sprengladning traff kjørende bil

Arbeidsuhell ved anleggsområde i Norheimsund.