• ÅRETS VINNER: Paul Gilroy beskrives som «en original tenker og offentlig intellektuell som er fryktløs og frittalende i spørsmål om rase og rasisme». FOTO: Holbergprisen

Holbergprisen til rasismeforsker

Han er kjent for å være uredd i sin motstand mot alle former for rasisme. Årets Holbergpris går til den verdensledende rasismeforskeren Paul Gilroy.