Holbergprisen til rasismeforsker

Han er kjent for å være uredd i sin motstand mot alle former for rasisme. Årets Holbergpris går til den verdensledende rasismeforskeren Paul Gilroy.

ÅRETS VINNER: Paul Gilroy beskrives som «en original tenker og offentlig intellektuell som er fryktløs og frittalende i spørsmål om rase og rasisme». Holbergprisen

Gilroy er professor i amerikansk og engelsk litteratur ved Kings College i London og en av Storbritannias mest kjente forskere og intellektuelle.

Under en seremoni i Media City Bergen offentliggjorde professor Sigmund Grønmo navnet på vinneren. Selve tildelingen skjer i juni.

Demokrati i fare

Dame Hazel Genn, som er leder for Holbergkomiteen, deltok i tildelingen gjennom videooverføring.

– Gilroy er en modig, inspirerende og transformativ forsker. Hans arbeider berører mange av vår tids mest presserende spørsmål, sier Genn.

Prisvinneren argumenterer blant annet for at «de beste trekkene ved det moderne demokrati står i fare for å undergraves av rasetenkningens inndeling av menneskeheten i ulike identitetsgrupper basert på hudfarge.»

VINNER: Nils Klim-prisen deles ut til den islandske forskeren Finnur Dellesèn. KRISTINN INGVARSSON

Fremragende filosof

Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verd seks millioner kroner, og som deles ut hvert år.

Den ble opprettet av Stortinget i 2003.

Vinnerne står for fremragende vitenskapelig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, jus og humaniora.

I tillegg til Holbergprisen offentliggjorde Sigmund Grønmo navnet på vinneren av Nils Klim-prisen. Den går til yngre nordiske forskere under 35 år.

I år er det Finnur Dellesèn ved Institutt for filosofi ved Islands Universitet som får utmerkelsen.

Komiteen beskriver ham som en fremragende og original filosof, til tross for sin unge alder.