– Det er mye sig i et slikt fartøy

– Det er krevende å endre kursen til et tankskip som er 250 meter langt og fullastet med olje, sier losdirektør Erik Blom. Losen som var om bord på tankskipet blir et svært viktig vitne.

Publisert Publisert

TANKSKIPET: En losbåt ligger tett opp til tankskipet «Sola TS» som kolliderte med fregatten KNM «Helge Ingstad». Alle skip som anløper terminalene på Sture og Mongstad har losplikt. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Det er mye sig i et slikt fartøy og det er ikke særlig lett å manøvrere. Et tankskip av denne størrelsen tar lang tid å stoppe, og nettopp derfor er det pliktig med eskorte-slepebåt, sier Blom.

Farvannet rundt Sture-Fedje-Mongstad er svært trafikkert med tankskip.

– Dette er et område som krever stor varsomhet. Derfor er det etablert et aktsomhetsområde rundt Sture og vi har sjøtrafikksentralen på Fedje som overvåker all skipstrafikk i området, sier Blom.

– Høyrisikoområde

Hovedleden langs kysten og innseilingen til Sture og Mongstad er et krysningspunkt med om lag 50.000 årlige skipspasseringer.

«Dermed er kyststrekningen et høyrisikoområde», fremgår det av risiko- og sårbarhetsanalysen for Hordaland.

Losen fra stasjonen på Fedje sto på broen på tankskipet under kollisjonen natt til torsdag.

Tankskipet var ikke under slep, men hadde slepebåt-eskorte da kollisjonen skjedde.

Flere slepebåter

– Jeg ser at det har vært spekulert i at «Sola TS» var under slep, men det stemmer ikke, sier losdirektør Erik Blom.

Normal prosedyre er at tankskip blir tatt under slep av flere båter fra terminalen på Sture, sier han.

– Vi bruker så mange slepebåter som er nødvendig for å snu tankskipet. Deretter blir slepebåtene dimittert, bortsett fra én som skal eskortere skipet helt ut i åpent farvann. Det var også tilfelle med «Sola TS» tidlig torsdag morgen.

MYE SIG: – Et slikt fartøy er ikke særlig lett å manøvrere, sier losdirektør Erik Blom om det 250 meter lange tankskipet som var fullastet med olje da det kolliderte. Foto: Bjørn Erik Larsen

Liv og helse

– Slepebåten legger seg bak og har en slakk line frem til tankskipet. Slik kan det stoppe fartøyet hvis det for eksempel skulle miste motorkraften, sier Blom.

Losen på broen på «Sola TS» varslet sin nærmeste leder like etter klokken 04.00.

Losdirektør Erik Blom ble selv oppringt umiddelbart etterpå av losoldermannen på Vestlandet om ulykken.

– Jeg fikk en foreløpig situasjonsrapport etter 10–15 minutter. Da var fokus på liv og helse. Jeg fikk dessuten tidlig vite at det ikke var fare for oljelekkasje fra tankskipet, sier Blom.

Viktig vitne

Losdirektøren vil ikke utdype hva losen har forklart om hendelsesforløpet. Losen blir nå et svært viktig vitne i etterforskningen av ulykken.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som er årsaken til kollisjonen, sier Blom. Årsaken er at Havarikommisjonen nå skal finne ut hvorfor sammenstøtet skjedde.

Los til skip som anløper Sture blir satt om bord når båten ligger ved kai eller de bruker helikoptertransport til fartøyet.

Publisert