• TANKSKIPET: En losbåt ligger tett opp til tankskipet «Sola TS» som kolliderte med fregatten KNM «Helge Ingstad». Alle skip som anløper terminalene på Sture og Mongstad har losplikt. FOTO: Bjørn Erik Larsen

– Det er mye sig i et slikt fartøy

– Det er krevende å endre kursen til et tankskip som er 250 meter langt og fullastet med olje, sier losdirektør Erik Blom. Losen som var om bord på tankskipet blir et svært viktig vitne.