– Det gjekk rykte om ei jordmor som utførte ulovlege abortar i Bergen

På 60-talet tok fleire tusen norske kvinner illegale abortar kvart år, men så kom abortlova. No vil KrF og Erna Solberg endre den – kva vil dei forhandle om?