• FORNØYDE: Niendeklassingene Kaspar Toppe og Megan Jessica Austin har aldri fått karakterer på prøver. I stedet får de grundige tilbakemeldinger fra læreren. FOTO: Ørjan Deisz

Skolene skroter karakterer

Nesten halvparten av ungdomsskolene i Bergen dropper karakterer. Et av målene er å redusere stress.