• 
                KONFLIKT: Motstandarane kjenner seg trygge på at nei-sida mot bygging står sterkast. Ja-sida meiner motstanden er kraftig oppskrytt, og at det handlar om ei handfull lita gruppe som hausar opp stemninga. Til sjuande og sist er det politikarane som avgjer framtida til Bømoen.
    KONFLIKT: Motstandarane kjenner seg trygge på at nei-sida mot bygging står sterkast. Ja-sida meiner motstanden er kraftig oppskrytt, og at det handlar om ei handfull lita gruppe som hausar opp stemninga. Til sjuande og sist er det politikarane som avgjer framtida til Bømoen. FOTO: Bård Bøe

Forsvarsleiren Bømoen riv Voss i to

Anten er du for eller mot bustadbygging i området på Bømoen. Eller så held du godt kjeft. Paranoia og isfrontar pregar no bygda.