askøy ask kart.pdf
knut hjortland

Det var i januar i år at rådmannen på Askøy, Odd-Magne Utkilen, søkte om fradeling for en eiendom ved Flensberghamna på Askøy hvor han er medeier.Eiendommen er definert som et såkalt LNF-område (landbruks-, natur— og friluftsområde).

Politikerne på Askøy ga klarsignal til fradelingen 14. januar. To uker senere klaget naboer på avgjørelsen. Det tok ikke politikerne hensyn til og opprettholdt vedtaket.

Klagen ble derfor sendt videre til Fylkesmannen i Hordaland, som ikke har samme oppfatning av saken som Askøy-politikerne. Fylkesmannen mener en rekke feil er begått, og opphever politikernes vedtak. Konklusjonen er klar:

«Fylkesmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for fradeling til uendret bruk er oppfylt i denne saken».

Tok kontakt

Siden saken handlet om rådmannen selv, måtte Utkilen melde seg ut da formannskapet på Askøy behandlet saken. Når han som leder er inhabil, betyr det også at hele hans administrasjon er inhabil til å fatte vedtak i saken. Saken behandles derfor fullt og helt av politikerne.

Det stoppet ikke en av juristene i kommunen fra å ta kontakt med fylkesmannen for å prøve å få dem til å omgjøre vedtaket. Det ble kjent gjennom en interpellasjon fra Jann Atle Jensen (Demokratene) i tirsdagens møte i formannskapet. Da ble det også kjent at denne innblandingen fra Askøys administrasjon har foregått helt uten politikernes kunnskap.

I sitt svar til Jensen, påpeker ordfører Siv Høgtun (H) at hun mener juristen har anledning til å saksbehandle denne saken, selv om administrasjonen ikke har lov å fatte vedtak siden rådmannen er inhabil.

«Når det er sagt finner ordfører det uheldig at administrasjonens syn ikke ble tatt opp med formannskapet. En eventuell henvendelse til fylkesmannen skulle kommet fra formannskapet».

Reagerer på innblanding

BT har vært i kontakt med ordfører Høgtun flere ganger om denne saken. Hun viser til uttalelsen sin, og ønsker ikke å utdype denne. Hun sier samtidig at hun ikke har mulighet til å fortelle om dette har fått noen konsekvenser for de involverte, fordi hun «ikke var til stede da formannskapet behandlet denne saken».

Også Fylkesmannen reagerer på henvendelsen. I sitt svarbrev til administrasjonen opprettholder de sitt vedtak. Deretter skriver de følgende:

«Fylkesmannen vil avslutningsvis peke på at administrasjonen i kommunen er inhabil i saken som følge av at rådmannen er søker. Siden det derfor var formannskapet som gjorde vedtak i fradelingssaken, ville det vært naturlig at det var formannskapet og ikke administrasjonen som bad Fylkesmannen vurdere saken på nytt».

Bryter ikke loven

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener Askøy-administrasjonen har anledning til å kontakte Fylkesmannen, selv om rådmannen er inhabil.

Bernt oppfatter denne saken slik at administrasjonen i Askøy kommune peker på det de mener er relevante feil i saksbehandlingen og det rettslige grunnlaget for avgjørelsen.

— Et rent faglig innspill til fylkesmannen av denne typen fra saksbehandlere som ikke selv er inhabile, men bare underordnet en inhabil rådmann, er helt kurant.

Rådmann Odd Magne Utkilen påpeker at han har holdt seg langt unna behandlingen av denne saken.

— Fylkesmannen har omgjort vedtaket, og det må jeg som innbygger bare forholde meg til.